Dzieci nieprzyjęte do żłobka wpisane zostaną na listę rezerwową i przyjmowane będą wraz ze zwolnieniem się miejsc

Rodzice dzieci przyjętych do żłobka proszeni są o potwierdzenie woli przyjęcia do 10 lipca 2022 r.


Harmonogram postępowania rekrutacyjnego.

  1.  Od 1 czerwca 2022 r. do 24 czerwca 2022 r. – pobieranie i składanie „Kart zgłoszeń dziecka do  żłobka”. Kartę można pobrać ze strony internetowej Samorządowego Żłobka w Sędziszowej http://zlobek.bobowa.pl/  lub w siedzibie Żłobka.   
  • 24 czerwca 2022 r. godz. 17.00– zakończenie przyjmowania kart zgłoszeń, powołanie Komisji Rekrutacyjnej.
  • 30  czerwca 2022 r. – ogłoszenie listy dzieci przyjętych do żłobka w siedzibie żłobka i na stronie internetowej żłobka
  • 1 lipca 2022r.- 11 lipca 2022r.- potwierdzenie woli zapisu dziecka do Samorządowego Żłobka w Sędziszowej


Wypełnioną kartę zgłoszenia dziecka i klauzurę informacyjną wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów rekrutacyjnych należy złożyć do 24 czerwca br. do godz.17.00 w siedzibie Samorządowego Żłobka w Sędziszowej

Informacji w Sprawie rekrutacji do żłobka udzielają:

Pani Agnieszka Bartoszek tel. 666 630 795

Dokumenty do pobrania

Skip to content