DOFINANSOWANIE ŻŁOBKA Z PROGRAMU „MALUCH+” 2022-2029
W GMINIE BOBOWA

Na zadanie „Dofinansowanie żłobka z programu „Maluch+” 2022-2029 Gmina Bobowa otrzymała wsparcie finansowe z Unii Europejskiej, którego celem było utworzenie 19 nowych miejsc opieki w żłobku i dofinansowanie funkcjonowania tych miejsc w okresie  36 miesięcy.

Dzięki dofinansowaniu z programu MALUCH+ utworzono 19 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach istniejącej instytucji żłobka w gminie Bobowa w miejscowości Sędziszowa.
Dostosowano budynek do wymogów budowlanych, sanitarno-higienicznych oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
Zakupiono i zamontowano wyposażenie tj. meble, wyposażenie wypoczynkowe, kuchenne oraz sanitarne. W ramach projektu żłobek wyposażono w nowe zabawki, materiały i pomoce do zajęć opiekuńczo- wychowawczych i edukacyjnych pozwalające na wszechstronny rozwój dzieci. Zakupiono pętlę indukcyjną w celu wspoma­gania słuchu, umożliwiającego osobie niedosłyszącej odbiór wyraźnego i nieskazitelnie czystego dźwięku.

Działalność żłobka docelowo skierowana jest do:
– dzieci do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub dłużej, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
– rodziców i opiekunów

Wartość zadania: 232 930,00
Wartość dofinansowania: 194 573,91

#FunduszeUE

Skip to content