WYNIKI REKRUTACJI-NOWY ODDZIAŁ

Burmistrz Bobowej informuje, że  uruchomienie Przedszkola Samorządowego w Sędziszowej  planowane jest  od 15 października 2023 r. Nabór do nowego przedszkola potrwa od 1 do 22 września 2023 r. i zostanie przeprowadzony przez Przedszkole Samorządowe w Bobowej, ul. Pocztowa 4, 38-350 Bobowa (tel. 18 35-14-073).

Nowe Przedszkole Samorządowe w Sędziszowej będzie dysponowało 25 osobowym oddziałem dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat i będzie czynne 9 godzin dziennie tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 16:00.

Równocześnie z otwarciem nowego przedszkola, zostanie otwarty także nowy oddział Samorządowego Żłobka w Sędziszowej, który będzie oferował dodatkowe 20 miejsc dla dzieci do 3 roku życia. Łącznie żłobek będzie dysponował 40 miejscami.

Rekrutację do nowego oddziału żłobka przeprowadzi samodzielnie Samorządowy Żłobek w Sędziszowej, Sędziszowa 54, 38-350 Bobowa (tel. 884-225-092) w dniach od 1 do 22 września 2023 r.

Dofinansowanie do obniżenia opłat w żłobku

Od 1 kwietnia 2022 r. rodzice dzieci uczęszczających do naszego żłobka będą mogli otrzymać dofinansowanie do opłat za pobyt dziecka w żłobku. Więcej informacji można uzyskać klikając w podany link- kliknij


Skip to content